Меню
Для системного покращення сайту нам потрібна інформація про вашу взаємодію з ним, для цього ми деякий час можемо використовувати Cookie-файли для їх аналізу, щоб покращити ваш досвід взаємодії з нашим ресурсом. Погоджуючись ви підтверджуєте свою згоду з політикою конфіденційності та надаєте згоду на використання Cookie-файлів. Дякуємо, що допомагаєте ставати кращими!
Для системного покращення сайту нам потрібна інформація про вашу взаємодію з ним, для цього ми деякий час можемо використовувати Cookie-файли для їх аналізу, щоб покращити ваш досвід взаємодії з нашим ресурсом. Погоджуючись ви підтверджуєте свою згоду з політикою конфіденційності та надаєте згоду на використання Cookie-файлів. Дякуємо, що допомагаєте ставати кращими!

Публічний договір (оферта)

Публічний
договір (оферта)

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті steli.market Даний договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від їхнього статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцеві перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за несумлінне замовлення та всі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Підтвердити Замовлення" на сторінці оформлення замовлення в розділі "Кошик" та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1.Визначення термінів

1.1 Публічна оферта (далі - "Оферта") - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - "Договір") на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2 Товар або Послуга - об'єкт правочину сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину і поміщений в кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин - сайт Продавця за адресою www.steli.market створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4 Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення на купівлю Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5 Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія Віст" (ІПН 360884226587), юридична особа, яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, м. Київ, пер. Юрія Матущака, буд. 2.

2.Предмет Договору

2.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2 Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного і беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1 Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині

3.1 Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму "Кошика", або зробивши замовлення по електронній пошті чи за номером телефону, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2 Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві у разі, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3 При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я та по батькові Покупця;

3.3.2. адреса, за якою мають бути доставлені Товари (у разі доставки на адресу Покупця);

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код юридичної особи або індивідуального підприємця.

3.4 Найменування, кількість, артикул, ціна Товару, обраного Покупцем, вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5 Якщо будь-якій зі сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її в іншої сторони. У разі ненадання Покупцем необхідної інформації Продавець не несе відповідальності за надання Покупцеві якісного сервісу під час купівлі товарів в Інтернет-магазині.

3.6 При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 - 3.4. цієї Оферти.

3.6 Покупець приймає умови цієї Оферти шляхом внесення відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться в базу даних Продавця.

3.7 Покупець несе відповідальність за точність інформації, наданої при оформленні Замовлення.

3.8 Укладаючи Договір, тобто приймаючи умови цієї оферти (пропоновані умови придбання Товару) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

a) Покупець повністю та всебічно ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції;

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, при цьому дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого періоду часу після його розірвання. Крім того, підписуючи Договір, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про мету збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю для можливості виконання умов цього Договору, можливості взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без додаткового повідомлення Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" відомий і зрозумілий.

4. Ціна та постачання товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно і вказуються на сайті Інтернет-магазину. Усі ціни на Товари та послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку залежно від ринкових умов. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої була повністю оплачена Покупцем, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3 Вартість Товару, зазначена на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару до Покупця. Покупець оплачує вартість доставки Товару відповідно до чинних тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній Покупцем службі доставки (перевізнику).

4.4 Ціна Товару, зазначена на сайті Інтернет-магазину, не включає в себе вартість доставки Товару Покупцеві.

4.5 Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару за адресою Покупця при зверненні Покупця до Продавця з відповідним запитом шляхом направлення листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора Інтернет-магазину.

4.6 Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на рахунок Продавця.

4.7 Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар проводяться способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі "Оплата і доставка".

4.8 При отриманні Товару Покупець зобов'язаний у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9 Під час приймання Товару Покупець або його представник своїм підписом у товарному чеку / або в замовленні / або в накладній на поставку Товару підтверджує, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду і комплектності Товару.

4.10 Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару переходять до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті доставки Товару в разі самостійної доставки Товару від Продавця, або в момент передачі Товару Продавцем обраній Покупцем службі доставки (перевізнику).

5. Права та обов'язки Сторін

5.1 Продавець зобов'язаний:
5.1.1 Передати товар Покупцеві відповідно до умов цього Контракту та замовлення Покупця.
5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законом, а також під час виконання Замовлення Покупця.

5.2 Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку шляхом розміщення їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набувають чинності з моменту їх опублікування.

5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2 На виконання зобов'язань Продавця перед Покупцем останній зобов'язаний надати всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Повернення Товару

6.1 Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення товару належної якості здійснюється, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковку, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2 Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. 6.1. Договору, чинного законодавства України.

6.3 Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4 Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5 У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку і в строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів". У разі пред'явлення вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6 Розгляд вимог, передбачених Законом України "Про захист прав споживачів", проводиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7 Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний винятково Покупцем, який його придбав, (у т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в інтернет-магазині.

6.8 Повернення товару, у випадках, передбачених законом і цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі "Контакти".

7. Відповідальність

7.1 Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2 Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або неправдивої інформації.

7.3 Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4 Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, як-от: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, які виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність та захист персональних даних

8.1 Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (зокрема й передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", без обмеження строку дії такої згоди.

8.2 Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3 Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1 Цей договір укладений на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2 Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3 Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Інтернет-магазин Steli.market
ООО "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВІСТ"
Україна, Київ, 03124, провулок Юрія Матущака, 2
р/р UA483005280000026007001323167
у відділенні "Відрадне" АТ "ОТП Банк" м. Київ
МФО 300528
Код ЄДРПОУ 36088425
Св.платника ПДВ 100133946
ІПН 360884226587
Телефон: +38 (044) 244-11-01 або 408-02-90